zde se nacházíte:
Úvod > Jak

Jak začít létat?

Začít létat nebylo nikdy snadnější! Je jen na Vás, zda chcete létat s kamarádem jen po naší vlasti v malých balónech, anebo plánujete létat s neomezeně velkými balóny a třeba s nimi obletět svět.

Vše má svá specifika. Pilotování balónu není to samé, jako pouštění draka na louce. Podléhá několika zákonným povinnostem. V ČR jsou momentálně 2 základní kategorie pilotních průkazů, a to Pilot balónů (licence BPL, což je zkratka „balloon pilot license“) a Pilot ultralehkých balónů (PUB). Zjednodušeně řečeno, je jednodušší získat oprávnění pilota ultralehkých balónů, než pilota balónů, avšak tato licence oprávní držitele k pilotování pouze nejmenších balónů na území několika evropských států. Pro všechny ostatní případy je zde Pilot Balónů.

Základní kategorie pilotních průkazů

Pilot balónů (BPL)

Pravidla pro tuto licenci určuje Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European Aviation Safety Agency, zkratka EASA)  
www.balonovyzamek.cz

Co Vám umožní

 • Létání v balónech, bez omezení jejich velikostí, po celém světě
 • Lety pro zábavu i komerčně

Co je třeba

 • Minimální věk pro zahájení výcviku je 14 let
 • Absolvovat teoretickou přípravu
 • Odlétat 14-20 výcvikových letů s instruktorem
 • Získat průkaz (omezeného) radiotelefonisty na ČTÚ 
  www.ctu.cz
 • Získat průkaz zdravotní způsobilosti u určeného leteckého lékaře
 • Složit teoretickou zkoušku u examinátora pověřeného ÚCL
  www.caa.cz

Výcvik probíhá v souladu s aktuální Evropskou směrnicí Part-FCL a po získání Vás opravňuje k létání na balonech do kubatury 3 400 m3 (tedy balóny pro pilota a 4 osoby) v nekomerčním provozu. Větší kubatury je možné získat až po náletu určitého počtu hodin. Pro získání oprávnění pro komerční provoz je nutné absolvovat dodatečnou zkoušku po náletu minimálně 50 hodin a 50 letů. 

Nejlepší podmínky pro praktickou část jsou u nás od dubna do října. Tuto část výcviku lze zvládnout za 5 až 6 víkendů v závislosti na Vašich možnostech a meteorologické situaci. V zimních měsících doporučujeme účast na teoretické přípravě, která Vás připraví nejen na teoretickou zkoušku, ale zcela určitě z ní využijete poznatky i při skutečném létání.  

Vysvětlíme Vám krok za krokem, jak na to.

Předpokládejme, že jste natěšenými žáky na výcvik pilota horkovzdušných balónů. Nejdříve doporučujeme návštěvu leteckého lékaře (seznam určených lékařů najdete na stránkách ÚCL). Nejde o nic komplikovaného, ale budete mít jistotu, že nemarníte svůj čas a peníze během výcviku.

Při výběru pilotní školy doporučujeme prověřit jak její zázemí, instruktory, reference, tak i především její časovou flexibilitu. Výcvik probíhá převážně v letních měsících, kdy mají většinou všichni instruktoři napilno při letech se svými pasažéry. Konzultujte s nimi Váš časový plán. V dobré pilotní škole by Vám měli poskytnout jak teoretickou, tak praktickou výuku. 

Teoretická část spočívá z přípravy na závěrečnou zkoušku

 • Leteckých předpisů
 • Letecké meteorologie
 • Stavby balónů
 • Aerostatiky
 • Radikomunikace
 • Letecké navigace a přístrojů
 • Lidské výkonnosti
 • A kompletní předletové přípravy

Praktická část obnáší kompletní obsluhu balónu. Od jeho přípravy k letu, bezpečného vzletu, vlastního letu a přistávání. Pilotování balónu i v obtížnějších situacích a nezbytný nácvik nouzových postupů. V závislosti na Vašich dovednostech je možné výcvik stihnout během 16 výukových hodin v minimálně 20 startech a přistáních. Během výcvikových letů budete pilotovat především Vy, instruktor převezme řízení pouze v tom případě, když Vám bude chtít ukázat některou ze cvičených úloh, či bude korigovat některou z Vašich chyb. Délku výcviku je někdy nutné prodloužit.

Každý let je zahájen důkladnou předletovou přípravou, jejíž součástí je i popis praktických úloh nadcházejícího letu. Let je potom zakončen důkladným pohledovým rozborem, při kterém žák s instruktorem zhodnotí celý let, co bylo dobré a na čem je třeba pracovat.

Jakmile svého instruktora přesvědčíte, že je možné Vás do vzduchu vyslat samotné, bez jeho přítomnosti v koši, nastává zásadní událost v životě každého pilota – první sólo let, zážitek, který si budete bezpečně pamatovat po zbytek života. Nemějte obavy, každý dobrý instruktor tento okamžik včas rozpozná. Po úspěšném absolvování sólo letu jste připraveni ke konečné závěrečné zkoušce. Ta se (podobně jako v autoškole) skládá z teoretické a praktické části. Na zkoušku by Vás měla kvalitní pilotní škola dobře připravit.

Během kurzu je nutné získat průkaz radiotelefonisty na obsluhu radiostanice, který je nezbytnou přílohou Vaší pilotní licence. Ten lze získat jednoduchým testem na Českém telekomunikačním úřadu. 
www.ctu.cz

Pilot ultralehkých balónů (PUB)

Co Vám umožní

Létání po celé ČR a několika dalších evropských zemích v balónech do objemu 1 200 m3 (dvě osoby v koši) v nekomerčním provozu. 

Co je potřeba

 • Teoretická příprava - 25 hodin
 • Praktický výcvik s instruktorem - 10 hodin
 • Test z teorie
 • Praktická zkouška
 • Razítko od lékaře
 • Minimální věk pro zahájení výcviku je 15 let

Výcvik probíhá dle předpisů vydávaných LAA (Leteckou amatérskou asociací) v nekomerčním provozu. Teoretické i praktické přezkoušení probíhá podle směrnic LAA jejími pověřenými examinátory.

Získání UL pilotní licence je značně jednodušší, než „úplné pilotní licence“. Zde Vám postačí pouze razítko od obvodního lékaře, najít toho správného instruktora a hurá do toho.

Než začnete s praktickou výukou, musíte absolvovat 10 hodin teoretické přípravy z celkových 25. Během praktické výuky musíte nalétat 10 kotvených letů. Ty probíhají tak, že jste i s balónem připevněni ke dvěma pevným bodům na 40 cm lanech a učíte se manévrovat s balónem nahoru, dolů a udržet výšku v hladině. V tomto případě jsou legislativně předepsány minimálně 4 lety ve dvoumístném balónu s instruktorem v koši a 6 sólo letů za dohledu instruktora. Výuka je zakončena teoretickým testem a praktickým přezkoušením examinátorem LAA.

Pokud se rozhodnete pro létání ve volné přírodě, mimo velká řízená letiště, není potřeba průkaz radiotelefonisty.

Máte chuť to vyzkoušet? Udělejte to nejlépe pod profesionálním vedením!

Oba druhy pilotních licencí, včetně přípravy na ně i přezkoušení, můžete absolvovat v našem výcvikovém středisku, na Balónovém zámku v Radešíně. Výcviky na piloty horkovzdušných balónů zde provádíme již od roku 2007. Máme zde veškeré zázemí a ideální krajinu pro balónové lety. Více informací, včetně cen, naleznete zde:

www.balonovyzamek.cz

Naši piloti balónů se sdružují
v Českém balónovém svazu

Piloti ultralehkých balónů potom
v Letecké Amatérské asociaci

Udržení pilotní licence

Získanou pilotní licenci je však potřeba také udržovat. 

Licence BPL

Pilot musí být v dobré zdravotní kondici, musí se účastnit pravidelných lékařských prohlídek (tzv. Medical II.), což obnáší pravidelné návštěvy u certifikovaného leteckého lékaře. 
www.easa.europa.eu

 • Do 40 let jednou za tři roky
 • Do 50 let jednou za dva roky
 • Nad 50 let každý rok

Není to nic náročného a aspoň se pravidelně přesvědčíte, jak jsme na tom.

Udržení vlastní pilotní licence obnáší 

 • Absolvovat jednou ročně pravidelný bezpečnostní seminář (nepovinné)
 • Jednou za dva roky se nechat přezkoušet kvalifikovaným instruktorem
 • Pokud chcete létat s pasažéry, je potřeba provést 3 lety za posledních 180 dní na balónu, ve kterém je chcete vozit. Nebo je potřeba jeden let pod dohledem instruktora.

Licence PUB

Zde je nutné pouze jednou za dva roky absolvovat jeden přezkušovací let s instruktorem.